PostHeaderIcon Когато разходите са повече от приходите – онлайн кредити от CrediNet

Имало е много ситуации, в които определено са ни необходими много повече пари, отколкото всъщност получаваме като месечен доход. За такива ситуации са измислени и кредитите, а в днешно време има редица небанкови финансови институции, които изпълняват част от функциите на банките и отпускат бързи потребителски кредити. С навлизането на новите технологии и изнасянето на редица услуги в онлайн пространството, онлайн кредитите започнаха да придобиват все по-голяма популярност, заради своята улеснена процедура и спестяването на много време. Подобен тип продукт е CrediNet.

CrediNet е изцяло онлайн бърз кредит, по който отпускат суми от 200 до 3000 лева. Кандидатстването за него се извършва благодарение на онлайн форма от всяка точка на България, а единственото, което се изисква, са Интернет връзка и устройство. За да бъдете одобрени за кредит, не са необходими поръчители или обезпечаване, а усвояването на парите се случва по посочена банкова сметка, в един от 70-те офиси на MicroCredit или на обектите на EasyPay.

Трябва да се отбележи, че CrediNet е продукт на Микро Кредит АД и е изцяло онлайн кредит. Микро Кредит АД е небанкова финансова институция с дългогодишен опит в потребителското кредитиране и притежава удостоверение от БНБ за упражняване на дейността си, както и удостоверение за администратор на лични данни. Всяка небанкова финансова институция трябва да легализирала дейността си по този начин. БНБ от своя страна, поддържа публичен регистър на всички дружества, имащи право да извършват тази дейност.

Потребителите, които решават да вземат пари назаем от CrediNet, имат възможност да се възползват от безлихвен кредит със срок от 30 дни, при заплащане на административна такса. Във всички останали случаи връщането на заетата сума се осъществява на равни вноски за срок от 3 до 12 месеца, като отново потребителят може сам да избира дали да превежда парите по банков път, да посещава офис на MicroCredit или обект на EasyPay.

Когато парите не стигат, а се налага да се покрият възникнали разходи, онлайн бърз кредит от CrediNet е най-удобното решение, защото спестява време в бюрократично чакане на опашки и обработване на документи. Нямате никакъв досег до кредитен консултант, освен ако не пожелаете такъв и разполагате с необходимата сума пари възможно най-бързо, след като сте кандидатствали.

PostHeaderIcon Колективната отговорност в държавата

Когато чуем някой да изисква от държавата това или онова, често си задаваме въпроса, дали наистина тези хора си мислят, че държавата е физическо лице, което може да задоволи техните желания. Всъщност не са много далеч от истината. Държавата е съвкупност от физически лица. А именно всички, които имат даденото гражданство, работят и имат право да гласуват.

На практика се получава един затворен кръг с взаимности. За да функционира правилно една държава или въобще да съществува една държава, то тя трябва да има своите граждани, които да работят, плащат данъци и потребяват в тази държава. За да могат да работят, те трябва да има къде, а работните места зависят от инвестициите. Инвестициите зависят от потреблението и условията, които ще има фирмата ако упражнява своята дейност на територията на тази държава. И от много други фактори, но те не са предмет на разглеждане днес.

Когато всеки един пълноправен член на дадената държава, спазва и изпълнява своите задължения, то би трябвало да получава определени блага от страна на държавните институции. Тук идва и проблема с българската държава, когато голяма част от гражданите се опитват да се освободят (естествено по незаконен начин) от задълженията си към нея, то и услугите и благата, които би трябвало да получат, а и не само те, са със значително занижено качество.

Един голям процент от хората въобще не осъзнават, че колективната отговорност за функционирането на една държава е единственото нещо, което движи развитието й или нейния застой. На практика всеки член на едно общество трябва да осъзнава своята роля в него – какви права и задължения има. И когато тези, които са издигнати на съответните постове, за да движат публичните средства, започнат да злоупотребяват с положението – обществото има властта да ги контролира.

Разбира се обрисуваната картина е утопия на демократична държава, която надали съществува някъде по света. Да, съществуват по-напреднали и по-изостанали демокрации, но практиката показва, че навсякъде по света, където съществува демократичен модел на управление всъщност съществува управление на малцинството над мнозинството, посредством олигархични общества.