Как да проверим местните данъци онлайн

Проверката на местни данъци и такси в България може да се извърши онлайн, като се изисква ЕГН (единен граждански номер) и допълнителна идентификация – ПИК (персонален идентификационен код) или ПИН (персонален идентификационен номер), издавани от Националната агенция за приходите или местните приходни отдели. Този процес е възможен чрез сайтовете на някои общини или пряко през портала на НАП. Данъчните задължения включват различни налози и такси като данък за имоти, такса смет, данък за МПС и други.

Също така, данъчни декларации могат да се подават чрез квалифициран електронен подпис, издаван от сертифицирани доставчици. За плащане на данъци и такси през системата на НАП, потребителите се пренасочват към платформата ePay. Плащанията първо покриват най-старите задължения. Услугата е без такси от страна на НАП, но се прилагат таксите на платформата ePay.

Местните данъци и такси обхващат разнообразие от облагаеми обекти и услуги, като данъци за недвижими имоти, превозни средства, такси за битови отпадъци, ползване на обществени пространства, общински социални и административни услуги и др. Тези задължения трябва да се декларират и заплащат до 30 април на следващата година, като при пропуск се начислява лихва.

Google+ Comments