Кога почиват счетоводителите?

В предходния материал в блога вече започнах темата с летните отпуски за служителите. Все пак всеки се нуждае от време, в което да се откъсне от работната среда, за да отпочине и да се завърне с нови сили. Но при работата на счетоводителя, когато всички е срокове и непрестанно водене на отчети, кога може да се използва отпуск?

На този въпрос няма еднозначен отговор. Необходимо е да се съобразят някои параметри, които ще ви напиша в следващите редове. По този начин работата няма да се натрупа, няма да се пропуснат важни срокове и всички ще са доволни.

Първото правило при използване на отпуск в една счетоводна кантора е да се съобрази правилният период. За всички е ясно, че март и април са едни от най-натоварените месеци, заради приключването на счетоводната година за отделните фирми и физически лица. Следващият тежък момент е до 30 юни, когато пък е краят и за предаването на годишните финансови отчети. Наред с ежемесечното осчетоводяване на фактурите до 14-то число и предаване на данъчни доклади, периодът за използване в почивка значително се скъсява.

Но гореизпожените факти са валидни за всяка друга година, но не и тази. Поради пандемията се наложи увеличаване на сроковете и така още повече се намали времето, в което и счетоводителите мога да излязат в по-дълга почивка. Затова, ако трябва да се съобразят с всички изисквания, то използването на отпуска е препоръчително да се извърши между 15-ти и 30-ти август.

Тук трябва да се има предвид, че ще е трудно да се затвори цялата счетоводна кантора, без значение дали е малка и голяма. Поради тази причина е препоръчително служителите да извършат разпределение помежду си, което да гарантира изпълнение на ежемесечните задължения с определен темп и да осигури време за отдих. Ротационният принцип с прехвърляне на отговорностите може да свърши чудесна работа, като е необходимо някой да го изготви.

Google+ Comments