Отчитане на трудовите ресурси – дефиниция и разяснения

Отчитането на трудовите ресурси (human resource accounting или HRA) е процес по назначението, бюджетирането и следенето на разходите за човешки ресурси в една организация, включително заплатите и разноските по обучения. […]

Какво налага появата на одитори?

Одиторите заемат ключова роля в днешния капитализъм. Откакто са се появили акционерни дружества, акционерите се сблъскват с несъответствие между интересите на собствениците и мениджърите на компанията. Тъй като изпълнителните органи […]