Ваучерите за храна само електронни ли остават?

От 1 януари 2023 г. се въвеждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани с ваучерите за храна. Тези промени включват следните аспекти:

Разширение на обхвата на използване: Ваучерите за храна, които се предоставят съгласно чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, могат да бъдат използвани не само за заплащане на храна, но и за плащане на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода. Освен това те могат да бъдат използвани за различни дейности като културни организации, показ на филми и туристически услуги. Сумата от до 200 лв. месечно, предоставена като ваучери за храна, не подлежи на данъчни и социални облагания.

Въвеждане на “Ваучери за храна на електронен носител” от 1 януари 2024 г.: Тези ваучери представляват платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само на определени места и според определени условия. Те отговарят на определени изисквания съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи. Те могат да се използват за плащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, бързо обслужващи заведения и търговски обекти за храни. Ваучерите на електронен носител не се класифицират като електронни пари.

Операторите могат да издават ваучери на хартиен носител до 30 юни 2024 г.: Според законодателството операторите, които предоставят ваучери за храна, имат възможността да продължат да издават и предоставят такива на хартиен носител до 30 юни 2024 г. След тази дата ваучерите за храна ще могат да бъдат само на електронен носител.

Възможност за предоставяне на различни видове ваучери през 2024 г.: В периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г., лицата, които са задължени да предоставят ваучери за храна, могат да избират дали да предоставят ваучери на хартиен носител или на електронен носител, според чл. 209 или чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Това са основните промени във връзка с ваучерите за храна, които влизат в сила през 2023 и 2024 година в съответствие с Закона за корпоративното подоходно облагане.

Google+ Comments