Служителите като посланици на бизнеса

Служителите са важен ресурс не само за реализиране на всеки етап от работния процес, но и за реклама. Съвременния маркетинга се стреми не само да привлече нови потребители, но и да ги превърне в посланици на марката, които са ѝ верни. А кой би изпълнявал по-добре тази роля от служителите?

Чрез своите социални мрежи посланиците на марката на компанията могат да помогнат за подобряване на имиджа и репутацията ѝ, като споделят посланието и ценностите ѝ. Личната стойност, която те носят, също е много ефективен начин за привличане на нови ползи за компанията. Чрез проучвания се достига до извода, че потребителите се доверяват повече думите на обикновен човек, отколкото на изпълнителния директор.

За да не се изразходват допълнителни ресурси, най-добрите посланици на марката са служителите на компания. Те вече са част от работата и затова доброволно и алтруистично ще отговарят за популяризирането ѝ в социалните мрежи, защитавайки я от негативни послания. Така маркетолозите превръщат служителите в новите инфлуенсъри на 2020 г.

Според някои проучвания компаниите, които прилагат тази маркетингова стратегия, имат среден темп на растеж от 26%. Сред причините за него се намира и удовлетворението на служителите. За да действат като посланици на марката, е важно да се чувстват добре в работата си и за това компанията трябва да се грижи за тяхната работна среда. По този начин се изгражда доверие и се насърчава добрата вътрешна комуникация.

За да могат компаниите да стартират програма за вътрешен посланик, е необходима разработка. Тя включва планиране, стартиране, развой и резултати. Но тук най-добре може да ви помогне маркетингов специалист.

Google+ Comments