PostHeaderIcon Конкурентни предимства

Технологичният напредък е основен двигател за изграждане на конкурентноспособна и динамична икономика. В съвременните условия пътят е създаването на нов бизнес до налагането му на пазара е все по-кратък, Досега въвеждането на една иновация е отнемало достатъчно дълго време, за да позволи конкурентни фирми да я внедрят преди налагащата я фирма да извоюва голямо конкурентно предимство. Съвременното развитие на иновациите променя механизмите на бизнеса. Появява се нов пазарен феномен – потребителска стойност на бизнеса започва да зависи пряко от броя на потребителите на всеки бизнес. Пример за това е фейсбук, който трудно може да бъде конкуриран от нови подобни продукти, притежаващи същата или дори по-добра функционалност. Иновациите предопределят успеха на всяка фирма.

На фона на тези динамично развиващи се процеси много от съществуващите знание се обезценяват. Още през следващите десетина години някои от съществуващите професии ще изчезнат и ще се появят нови. Това развитие изисква цялостен комплексен подход, който съдържа три важни елемента – качествено образование, управление на таланта и благоприятна икономическа среда.

PostHeaderIcon Индустрията, която превръща бъдещето в настояще

Технологиите се развиват твърде динамично, сменят се концепции, светът става дигитален, умен и свързан. И добрата новина е, че този сектор в България е в крак с промените, той се развива динамично и се характеризира със зрялост и растеж.

Създава най-висока добавена стойност, експортно ориентиран е и е висок генератор на работни места, които изискват висока квалификация. Като по всичко личи и през тази година секторът ще допринася за увеличаване на БВП на страната. Константната част е в ИКТ сектора е постоянната промяна на технологиите, а това изисква ново качество на образованието.

Езикът на числата

Растежът на повечето компании продължава, като постепенно се повишава и броят на заетите. Няма точни данни, това стана ясно на Шестата кръгла годишнина. Платените данъци и осигуровки се изчисляват  на над 300 милиона лева софтуерна индустрия и близо 200  милиона лева от аутсорсинг компаниите. Този бизнес дава възможност хората, които работят в него, да имат висок стандарт на живот, съпоставим с този в държави като Германия, Великобритания и САЩ.

Дигитален хъб

Данните за развитието на българската икономика през последното десетилетие показват ясно, че тя следва световната тенденция на дигитализация на бизнес отношенията. Теодор Седларски усилено лансира идеята за превръщането на България в дигитален хъб на Балканите. Според него България е изключително разпознаваема ИТ дестинация в чужбина, която със своите традиции и успехи в сектора се е наложила като предпочитано място за стартъп общности.

Източник сп. Икономика

PostHeaderIcon Яник Мекушин

Яник Мекушин управлява Балкан Груп ЕООД.  Той сподели най-важните си мисли, които е научил за бизнеса.

Лидерът в бизнеса е този, който вдъхновява и превръща визията в действителност.

Днес бизнесът е скорост. Ако ти не стигнеш пръв целта, друг ще го направи.

При мен успехът идва, когато съм толкова зает, че не ми остава време да го търся.

Постижението, което ми донесе голямо удовлетворение, е изграждането на мотивиран и уверен екип.

Моето златно правило е да не се страхувам да казвам „ Благодаря!“

Най-силният мотиватор в знанието, че винаги можеш да направиш нещата още по-добри.

Моят бизнес инстинкт ми подсказва да продължавам да се вслушвам в него.

От работата с кафето научих, че ароматът е предвестник. Обърнете му специално внимание.

За мен най-хубаво е кафето, изпито в интересна и приятна компания.

Това, което не се разбира на земята, е, че ако не станем по-отговорни към нея, в един момент тя ще спре да диша.

Да си предприемач в няколко различни сфери е загубена кауза, ако не умееш да се доверяваш.

Ключов фактор за растежа на един бизнес е постоянното учене и стремежът към нови знания, които в последствие да реализираш на практика,

Качеството ни на живот за напред ще зависи от това, доколко устойчиви са решенията, които взимаме днес.

Доверявам се на хората около себе си, за да спечеля тяхното доверие.

Инвестирам в идеите с бъдеще.

Ако бях продължил да работя като софтуерен специалист, нямаше да срещна уникалните хора, с които общувам и работя в момента.

Когато видиш пред себе си успешен бизнес, това означава, че някога някой е взел смело решение.

Добре прекарано време е онова, което е изпълнено със смисъл. Това може да е дори времето, което прекарваш със себе си.

Препоръчвам да четете книги те са богатство.

PostHeaderIcon Как да проверя здравноосигурителния си статус?

Защо е необходимо да сме здравно осигурени? Целта на този вид осигуряване е да можем да получим достъп до лечение при болест или трудова злополука. Самите вноски биват два вида – задължителни и доброволни. Независимо дали сме осигурени на минимален или на максимален осигурителен доход, получаваме достъп до еднакъв пакет от медицински услуги.

Как можем да проверим дали сме здравноосигурени и дали не са прекъснати здравноосигурителните ни права? Това може да стане вече по 3 начина. Първият е като отидем до офис и териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Вторият е като звъннем на посочен телефон в електронната страница на НАП. Третият е от сайта на НАП, Е-услуги. От май месец 2018 година при проверка на здравния си статус, освен ЕГН вече се въвежда и втори идентификатор – датата, месеца и годината на раждане. Допълнителното въвеждане се налага поради прилагане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета, свързан със защита и обработване на личните данни.

Здравноосигурителните права се губят, ако сме пропуснали да направим три вноски в рамките на 3 г. За да се възстановят е нужно да се платят всички задължения към здравното осигуряване за последните 5 г. За избягване на проблеми при нужда от медицинска помощ следете здравния си статус редовно.

PostHeaderIcon Данъкът – необходимото „зло“ част 2

Как отделният човек усеща данъчната тежест? Отговор на този въпрос може да се даде при разглеждане на персоналния му бюджет. Колкото по-голяма част заемат данъците в разходната му част, толкова е по-голяма данъчната тежест за индивида.

Данъчните приходи заемат по-голям дял в Държавния бюджет от неданъчните. За това е много важна събираемостта им. Много от нас навярно мечтаят да живеят в държава без данъци. Има поне 10 страни, в които не се плащат подоходни данъци: Кувейт, Бахрейн, Монако, Британски Верджински острови, Саудитска арабия, Бермудите, Каймановите острови, Андора, ОАЕ и Катар. Това са предимно държави със солидни петролни запаси. Всичко изглежда прекрасно, но само на пръв поглед. В ОАЕ корпоративния данък е в размер на 55% за компании, които експлоатират петрол. В Андора таксите върху алкохола и цигарите, както и акциза върху горивата са много високи.

Подобно на известната поговорка „Няма безплатен обяд“, така и при държавното устройство – няма идеален вариант. Плащанията към държавата са неизбежни под една или друга форма. Дори да ни се вижда несправедливо, е задължително. Вместо да се оплакваме, можем да направим живота си по-хубав като развиваме собствените си умения, работим честно и упорито и направим, така че да усещаме данъчната тежест по-леко.

PostHeaderIcon Данъкът – необходимото „зло“ част 1

Всеки рано или късно се сблъсква с необходимостта да плаща данък. При започване на временна или постоянна работа, при наследяване или закупуване на имущество, дори при печалба от хазартна дейност. Всеки се ядосва при настъпване на този момент, защото по този начин се намалява бюджета му, но какво всъщност знаем за данъците?

Данъците са особен вид плащане, които се характеризират с няколко особености и биват:

  • Принудително;
  • Невъзвръщаемо;
  • Безвъзмездно

плащане в полза на държавата. Отбелязват се в приходната част на държавния бюджет и се определят със закон. Самото плащане се налага при наличието на някоя от следните предпоставки:

  • Реализиране на доход;
  • Продажба на стоки и услуги;
  • Стопанисване на дадени видове движими и недвижими имоти;
  • Промяна в собствеността на дадени недвижимости;
  • Осъществяване на определените стопански дейности.

Има множество икономически теории, които обясняват необходимостта гражданите да плащат данъци в полза на държавата.

Според едно виждане, държавата е собственик на цялата територия и като такъв е необходимо да получава рента от всички ползватели (гражданите).

Осигурителната теория пък определя държавата като осигурител (защитник) на гражданите от различни опасности, външни заплахи, накърняване на собствеността и на личната сигурност на гражданите. Защитата на гражданите е основна функция на държавата, но на определена цена – данъците.  Тоест данъкът е вид застраховка, която гражданите си правят, за да получат сигурност и спокойствие. Критиците оборват тази теория с аргумента, че застраховката е пожелателна, а плащането на данък е задължително и безвъзмездно.

Жертвената теория определя данъка като “жертва“ или „откуп“, която гражданите трябва да направят в полза на държавата, без която е невъзможно тяхното съществуване. Тук критиците отново оборват тази теория със същия аргумент – жертвата е по-скоро лична преценка и съгласие, докато данъкът е задължение.

Еквивалентната теория определя данъците като цена на стоки, които се произвеждат единствено от държавата. Теорията по-скоро подчертава неспособността на пазара сам да се справя с нарастващите потребности на населението, което налага държавна намеса. Нейна роля е да коригира пазарните дефекти.

PostHeaderIcon Проблемите на длъжниците и решенията от ЕОС Матрикс

Проблемите на длъжниците и решенията от ЕОС Матрикс

По една или друга причина много хора изпадат в състояние, в което не могат да плащат редовно сметките си или да обслужват кредитите си. Обстоятелствата са различни при всички, но резултатът е един и същ – задълженията се натрупват, а на всичкото отгоре започват да текат и лихви. Това е проблем не само на тези, които не са в състояние в момента да си покриват задълженията, но и на фирмите, на които дължат пари. Ето защо, едни от най-големите банки и небанкови финансови институции, телекомуникационни и ютилити компании, както и множество фирми от различни бизнес сфери използват услугите на ЕОС Матрикс.

ЕОС Матрикс е най-голямата финансова агенция в България, която се занимава със събиране и изкупуване на вземания. И противно на всеобщото мнение за колекторските фирми, подхожда с разбиране към финансовите проблеми на длъжниците, като търси компетентни и гъвкави решения, така че дължимата сума да бъде изплатена.

Правя това уточнение, тъй като мнението за подобен тип фирми в България е, меко казано, лошо. Най-често те биват сравнявани с рекетьорски, мутренски организации, които по всякакъв начин се опитват да съберат вземанията си. Политиката на ЕОС Матрикс е изградена на базата на уважителното отношение към всеки един човек, независимо че той е длъжник. За компанията е важно да запази добрите взаимоотношения между клиентите и фирмата, чийто представител е тя. Това се постига, благодарение на  прилагането на утвърдени международни стандарти и практики. Компанията обучава своите служители, отговарящи за събирането и  управлението на вземанията, да прилагат международното ноу-хау,  до което имат достъп, в резултат на над 30-годишния опит в събирането и изкупуването на вземания на международната финансова EOS Group, в която членува от 2005-а година.

Разширявайки екипа си от професионалисти, ЕОС Матрикс назначава служители по събиране и управление на вземания в кол център, и младши юрисконсулти за правния си отдел. Работата в компанията предоставя възможност за придобиване на практически опит в международна компания с дългогодишни традиции в областта.

PostHeaderIcon Изборът на счетоводител е важен

Не е лесно да поверите парите и документацията си на някой непознат човек. Ето защо е много важно да изберете счетоводителя си прецизно и с усърдие.

Счетоводителите на които ще се доверите ще отговарят за финансите ви и за най-важните ви документи. Ето защо те трябва да са добри професионалисти, така че да можете да им имате доверие. Разбира се хората често ставаме прекалено мнителни за някои неща, но е факт, че това е работата на тези хора и повечето от тях си я вършат съвестно. Разбира се е твърде изкушаващо (за някои хора) когато става въпрос пари. Друг е въпроса, че много хора въобще си нямат представа какво представлява тази професия и търсят човек, който само да намери вратички в закона, за да им опрости данъци.

Историята помни множество случаи, в световен мащаб, в които счетоводителите са прекрачвали границата на добрата работна етика и са изпълнявали различен тип злоупотреби за лична или фирмена изгода.

Един такъв пример е огромният счетоводен скандал който се разрази през 2011-а година с гиганта Олимпус. Тогава стана ясно, че компанията е направила множество злоупотреби, възлизащи на 1,7 милиарда долара. Бившият изпълнителен директор на компанията открил съмнителни плащания, които са се осъществявали в продължение на цели десет години. Това едва не води до фалита на компанията, но за щастие на нейните акционери, това не се случва.

Ето защо изборът на счетоводител е важен.

PostHeaderIcon Счетоводството не е шега работа

Всеки, който има собствен бизнес добре трябва да знае, че счетоводството не е шега работа. То не трябва да се подценява още по-малко да се пренебрегва. Всеки отговорен към себе си, работата си и служителите си човек трябва да води прецизно и коректно счетоводство.

Много хора, типично по български, си мислят, че могат да се справят сами с тази задача и често допускат прекалено много сериозни грешки, които в огромен процент от случаите са фатални за бизнеса им.

Ето защо съветът ми е винаги да се доверявате на специалистите. На тези хора това им е работата. Те знаят какви са сроковете и как можете да декларирате най-коректно определения приход, така че да си нямате после неприятности с надзорните органи.

Не си мислете, че само с прочитането на два закона ще можете да се справите с всички тънкости на счетоводството и започнете да си оправяте документите сами. Със сигурност ще пропуснете нещо, а това може да ви коства бизнеса.

Хората в България трябва да се научат да се възползват от услугите и възможностите на професионалистите. И да проумеят веднъж завинаги, че не могат да разбират от всичко. Ето защо хората имат различни интереси и учат различни неща, за да се специализират в една определена област. А когато имат нужда от помощ по въпрос, който не е от тяхната компетенция – да се обърнат към човек, който е учил за това.

 

PostHeaderIcon Когато разходите са повече от приходите – онлайн кредити от CrediNet

Имало е много ситуации, в които определено са ни необходими много повече пари, отколкото всъщност получаваме като месечен доход. За такива ситуации са измислени и кредитите, а в днешно време има редица небанкови финансови институции, които изпълняват част от функциите на банките и отпускат бързи потребителски кредити. С навлизането на новите технологии и изнасянето на редица услуги в онлайн пространството, онлайн кредитите започнаха да придобиват все по-голяма популярност, заради своята улеснена процедура и спестяването на много време. Подобен тип продукт е CrediNet.

CrediNet е изцяло онлайн бърз кредит, по който отпускат суми от 200 до 3000 лева. Кандидатстването за него се извършва благодарение на онлайн форма от всяка точка на България, а единственото, което се изисква, са Интернет връзка и устройство. За да бъдете одобрени за кредит, не са необходими поръчители или обезпечаване, а усвояването на парите се случва по посочена банкова сметка, в един от 70-те офиси на MicroCredit или на обектите на EasyPay.

Трябва да се отбележи, че CrediNet е продукт на Микро Кредит АД и е изцяло онлайн кредит. Микро Кредит АД е небанкова финансова институция с дългогодишен опит в потребителското кредитиране и притежава удостоверение от БНБ за упражняване на дейността си, както и удостоверение за администратор на лични данни. Всяка небанкова финансова институция трябва да легализирала дейността си по този начин. БНБ от своя страна, поддържа публичен регистър на всички дружества, имащи право да извършват тази дейност.

Потребителите, които решават да вземат пари назаем от CrediNet, имат възможност да се възползват от безлихвен кредит със срок от 30 дни, при заплащане на административна такса. Във всички останали случаи връщането на заетата сума се осъществява на равни вноски за срок от 3 до 12 месеца, като отново потребителят може сам да избира дали да превежда парите по банков път, да посещава офис на MicroCredit или обект на EasyPay.

Когато парите не стигат, а се налага да се покрият възникнали разходи, онлайн бърз кредит от CrediNet е най-удобното решение, защото спестява време в бюрократично чакане на опашки и обработване на документи. Нямате никакъв досег до кредитен консултант, освен ако не пожелаете такъв и разполагате с необходимата сума пари възможно най-бързо, след като сте кандидатствали.

Links: