Плащанията към НАП ще преминат през нови банкови сметки в БНБ

От октомври 2023 г., плащанията към НАП ще бъдат пренасочени към пет нови банкови сметки в БНБ. Всяка сметка ще бъде свързана с конкретен тип задължение: данъци, социални и здравни […]