Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи са фундаментът на счетоводството. Те се съставят в момента на извършване на сделката и по същество представляват доказателства за нейното осъществяване. Към тях се отнасят касовата бележка, […]

Продажби с отложен платеж

Днешните икономически реалности са такива, че  много фирми предлагат на своите клиенти или пък ползват от своите доставчици възможността за отсрочено плащане. Отсрочката на плащане позволява на клиента, от една […]