Още удължени срокове за счетоводители

Новата година започна с удължаване на противоепидемичните мерки. Това действие на правителството оказва влияние върху работата на много бизнеси. Но заедно с това и върху работата на редица счетоводители и кантори, които документално отчитат дейността на фирмите. Точно затова в този материал обръщам внимание на още няколко удължени срока.

От 1 март до 30 юни вече ще могат да се подават годишни данъчни декларации за ООД, ЕООД и ЕТ. В този период се включва и плащането на данъци към тях. В същите времеви параметри ще бъде и подаването на финансовите отчети. Срокът остава непроменен за подаване на декларации за физически лица. Тук датата е 30 април.

В най-общи линии това са измененията. Те бяха в сила и през миналата година, но се очаква да бъдат валидни до премахване на епидемичната ситуация. Някои пък говорят, че вече за постоянно ще бъдат валидни и счетоводителите ще трябва да привикнат към новите срокове и начин на работа.

Моето лично мнение обаче е, че подобни изменения наистина оказват влияние върху счетоводството и то в негативна посока. Тъй като сроковете се удължават с цели три месеца, се получава така, че трябва да се води счетоводство през първата половина на новата година за цялата стара. А паралелно с това трябва да се поддържа и настоящото.

Предполагам, че хората, работещи в тази сфера, са наясно, че дори по-рано да са готови всички декларации и отчети, то преди новия срок системата няма да бъде активна. Това означава, че и готовите навреме не могат да с отърват от това задължение, а трябва да чакат. Защо? Уж идеята е да се улеснят нещата и новият ритъм на живот да не пречи на задълженията, но май се оказва точно обратното.

Google+ Comments