Срокове и счетоводители по време на криза

Докато правителството оказва натиск върху банките да отпускат заеми на МСП, счетоводителите търсят начини да осигурят на пазара сигурност чрез баланси. Един от начините е като помогнат на компаниите да получат тези заеми на ниски проценти, за да изплащат заплати и други разходи. В краткосрочен и средносрочен план те ще продължат да бъдат загрижени за своите клиенти и за сроковете, в които трябва да се вместят.

В страната ни се поде инициатива и чрез Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) и Института на професионалните счетоводители в България (ИПСБ). Още преди началото на официалното обявяване на извънредното положение представители от организациите внесоха предложение в Министeрството на финансите, НАП и бюджетната комисия в парламента. Чрез него се иска удължаване на сроковете за подаване на фирмените годишни данъчни декларации и месечните справки декларации по Закона за ДДС.

За щастие, правителството реагира бързо и удължи офицално срока до 30 юни. Чрез това тяхно решение се осигури пролука и възможност за глътка свеж въздух при подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и на декларирането и внасянето на данъка върху разходите по ЗКПО и тези върху приходите на бюджетните предприятия. В момента дори подаването на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, както и плащането на дължимия от тях данък по декларацията също ще може да се извърши до 30 юни. Полезно за всички фирми би била и информацията, че докато трае извънредното положение, няма да се извършва принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като за периода на спирането се начисляват лихви.

Освен обаче в света на счетоводството, нови срокове има и в други сфери от живота. Допълнително бе увеличен и срокът на валидност на личните документи. Личните карти и шофьорските книжки, които изтичат в периода 13 март-31 октомври, ще бъдат валидни и в следващите 6 месеца. Това важи само за територията на България, ако се налага пътуване в чужбина, документите трябва да са в реален срок.

До 30 юни ще бъде удължен cрoкът за плащане на меcтнитe дaнъци зa нeдвижими имoти и МПC. Ако се внесе цялата сума за тях, гражданите ще могат да използват и отстъпка от 5%.

Google+ Comments