Знаем ли как да получим парите си при фалит на работодателя?

Животът често ни изправя пред изпитания. Някои от ситуациите, в които попадаме, са породени от независещи от нас причини и са неизбежни. В напрегнатата обстановка, в която се намираме, много хора претърпяха финансов крах, а фирми бяха обявени в несъстоятелност. Знаем ли обаче какви са правата ни при фалит на работодателя и как да получим неизплатените си заплати?

Онлайн платформата https://www.pariteni.bg/ ни дава базисна информация за това как да процедираме при кризисни ситуации с работодателя. Получаването на неизплатени възнаграждения е сред основните притеснени на служителите и именно тях ще разгледаме в следващите редове.

По закон неизплатените трудови възнаграждения или част от тях може да получим от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” към НОИ. Право на обезщетение като служител имаме, ако сме или сме били в трудово взаимоотношение с работодателя, без значение за какъв период и за какво работно време. Право за гарантирано вземане имаме от датата на откриване на производството по несъстоятелност на фирмата, вписано в Търговския регистър. Тук работодателят има задачата да ни информира в 14-дневен срок за датата на вписване и условията за получаване на дължимата ни сума.

Наше задължение е да подадем заявление-декларация към НОИ по адрес на работодателя. Трябва да внимаваме, за да спазим определения срок, който е 3 месеца от вписване в Търговския регистър решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Google+ Comments