Плащанията към НАП ще преминат през нови банкови сметки в БНБ

От октомври 2023 г., плащанията към НАП ще бъдат пренасочени към пет нови банкови сметки в БНБ. Всяка сметка ще бъде свързана с конкретен тип задължение: данъци, социални и здравни вноски, вноски за ДЗПО и дългове, обект на принудително събиране. Независимо от местоположението или регистрацията на лицето или дружеството, плащанията ще се извършват към определената сметка за конкретния вид задължение. Докато банки и други платежни доставчици ще продължат да обработват тези преводи, до края на септември текущите сметки остават активни. Желаещите могат да използват ПОС терминалите в офисите на НАП или онлайн ПОС системата на портала им за плащания без такси. За всички промени и актуализации, хората трябва да следят уебсайта на НАП.

Google+ Comments