Правилният подход при съкращение на служител

Настанаха смутни време за хората и за бизнеса. Разрастването на пандемията наложи нови стандарти на живот и работа. Въпреки че всеки едни човек знае, че ситуацията понякога изисква крайни решения и е възможно да бъде освободен от работа, то нека все пак работодателят да поднесе новината с нужния респект.

След като вече сте достигнали до извода, че бизнесът ви трябва да освободи един или няколко служители заради вируса, то избере варианта на съкращение. По този начин работниците няма да се чувстват толкова стресирани от това, че ще изгубят работата си, защото ще могат да ползват за определени месеци от бюрото по труда до 80% от възнаграждението си. По този начин изказвате уважение към работата им и показвате, че ви е грижа за тяхната чисто човешка съдба.

Втората стъпка е да подготвите сами себе си или пък друг служител, който да информира работниците за тяхното освобождаване. Този процес е изключително важен, защото правилният подбор от думи защитава доброто име на бизнеса ви. Използвайте спокоен тон, изразете благодарността към служителя, с когото се разделяте и предложете вашата помощ. Обяснете точните пазарни причини, поради които се налага да го освободите и бъдете максимално искрени и честни.

Ако се налага да освободите повече от един човек, то помислете за варианта да им осигурите кариерен консултант. Окажете подкрепа като изразите желанието си да помогнете за намиране на друга работа. По този начин ще съдействате да премине по-бързо първоначалният шок на смия работник от прекратяването на договора му.

Разделянето със служители никога не е лесна задача, особено във времена на пандемия. Но понякога обстоятелствата го изискват и трябва да се прояви преди всичко човечност и разбиране и от двете страни. Запомнете, че прекратяването на трудовия договор не край, а възможност за нови проекти и нови успехи.

Google+ Comments