Длъжностна характеристика на работника/служителя

Длъжностната характеристика е основен документ, който задължително трябва да присъства в досието на всеки нов или настоящ служител. Изготвянето и предоставянето на длъжностна характеристика е част от трудовите стандарти, задължителни […]