Граждански договор – да или не?

В момента много от фирмите са принудени да съкращават разходите си, а това най-често се случва и чрез намаляване на персонала. Голям процент от работниците пък се съгласяват да извършат определени дейности по смисъла на граждански договор. Како обаче представляват този тип договори и колко приложими са те?

Трябва да изходим от факта, че гражданският договор се сключва за извършване на определен вид работа. Той обхваща конкретен период от време. В него не са фиксирани работни часове, дни и място. Гражданският договор може да бъде възмезден или безвъзмезден. Точно поради тези мотиви той не трябва да се завежда в НАП и не подлежи на рестрикциите от Кодекса на труда.

При сключване на граждански договор двете страни са равнопоставени. В този случай изпълнителят не е пряко подчинен на възложителя и не се спазва йерархия на взаимоотношенията. Тук отговорност по неизпълнението на уговорените дейности и услуги се поемат на изпълнителя. За вида на използваните материали и тяхното осигуряване се упоменават специални клаузи в договора.

Трябва да се отбележи, че в подобни случаи на договор, лицето изпълнител трябва да плаща осигуровките си, освен ако те не се покриват от друг източник. Заедно с това не може да използва годишен отпуск или болничен. Хората, сключили граждански договор, не получават отчитане на трудов страж, както и не подлежат на обезщетение по неработоспособност. Причината е, че отсъстват удръжки за фонд „Общо Заболяване и Майчинство“.

Моят съвет е да бъдете внимателни при избора на граждански договор. Бъдете сигурни, че той не е основният ви източник на регламентиране на работни взаимоотношения. Чрез него се лишавате от много от социалните облаги, но пък и не плащате удръжки при получаване на възнаграждението, освен тези за броя на получените средства спрямо закона.

Google+ Comments