Конкурентни предимства

Технологичният напредък е основен двигател за изграждане на конкурентноспособна и динамична икономика. В съвременните условия пътят е създаването на нов бизнес до налагането му на пазара е все по-кратък, Досега […]

Яник Мекушин

Яник Мекушин управлява Балкан Груп ЕООД.  Той сподели най-важните си мисли, които е научил за бизнеса. Лидерът в бизнеса е този, който вдъхновява и превръща визията в действителност. Днес бизнесът […]