Срокове и счетоводители по време на криза

Докато правителството оказва натиск върху банките да отпускат заеми на МСП, счетоводителите търсят начини да осигурят на пазара сигурност чрез баланси. Един от начините е като помогнат на компаниите да […]

Нуждае ли се фирмата ми от счетоводител?

Независимо дали сте самоосигуряващо се лице или сте дребен предприемач, въпросът възниква от самото начало: мога ли сам да поема счетоводството на фирмата ми? Или да се свържа с професионалист […]