Отчитане на потреблението на материалите

Намалението на материалите е пряко или косвено свързано с осъществяване на текущата дейност на предприятието. Най-често срещания случай на намаление е влагането на материали в производството. Освен него материалите намаляват […]