Какво налага появата на одитори?

Одиторите заемат ключова роля в днешния капитализъм. Откакто са се появили акционерни дружества, акционерите се сблъскват с несъответствие между интересите на собствениците и мениджърите на компанията. Тъй като изпълнителните органи знаят повече за състоянието на компанията от инвеститорите, първите имат интерес да прикриват неблагоприятна информация за нея, за да привлекат вторите. А пазарът би отклонил капитал от фирми, на чиито мениджъри няма доверие. Тук се намесват одиторите, за да не допускат такова разминаване в информацията.

В средата на 19 век британските кредитори на американските железопътни компании изпратили първите одитори (такива, каквито ги познаваме днес), за да проверяват всеки аспект на този бизнес там. С растежа на броя инвеститори в една компания обаче, вече не било ефективно всеки от тях да изпраща свой одитор, който да следи ръководството. Компаниите в стремежа си да намалят разходите за финансиране осъзнали, че могат да договорят по-добри условия, ако сами наемат одитор. Той, от своя страна, имал интерес да дава точна оценка за клиента си, за да се ползва с доверието на пазара. Така до 20-те години, 80 процента от компаниите на Нюйоркската фондова борса доброволно наели одитор.

А какво точно включва този процес може да разберете от долното Youtube видео, където един одит мениджър обяснява накратко какво се прави:

Google+ Comments