Какво налага появата на одитори?

Одиторите заемат ключова роля в днешния капитализъм. Откакто са се появили акционерни дружества, акционерите се сблъскват с несъответствие между интересите на собствениците и мениджърите на компанията. Тъй като изпълнителните органи […]