ESG: Новият стандарт в бизнес практиките

Във време, когато глобалните предизвикателства стават все по-сложни, концепцията за устойчиво развитие придобива централно място в бизнес стратегиите на компаниите. ESG (Environmental, Social, and Governance – Екологична, Социална и Корпоративна […]