Мур Стивънс Булмар дава шанс на студентите по Счетоводство

Крестън Булмар - семинарна зала
Една от семинарните зали на Булмар Колидж

Мур Стивънс Булмар е компания, предлагаща одиторски, счетоводни, консултантски и други услуги за бизнеса в България. Наскоро името й беше променено на Крестън Булмар и стана клон на Kreston International – световноизвесна и утвърдена счетоводна компания, със стотици офиси по света, чиято мисия е да предложи цялостни услуги на клиентите си, без значение къде се намират. По този начин можете да работите с компании по целия свят, както и да сключвате бизнес сделки при пътувания там, без да се притеснявате какво е местното законодателството, а и при много други проблеми, които биха могли да възникнат когато са налице международни бизнес отношения.

Бившата вече Мур Стивънс Булмар разполага с център за подготовка на счетоводни кадри, който носи името Булмар Колидж. В него могат безплатно да се обучават студенти, както и наскоро завършили счетоводни кадри. Преминава се едно изключително интензивно обучение, което обхваща всички области на Счетоводството и е допълнителна квалификация за бъдещите счетоводители.

Накрая стажантите полагат изпит и в случай, че го вземат, могат да постъпят на работа в Moore Stephens BulMar. Изпитният тест е изработен от високо квалифицирани преподаватели и действащи счетоводители с десетки години опит, един от които управителят Емил Попов, така че вземането му със сигурност означава, че кандидатът има не само теоретичните, но и практическите знания и може веднага да постъпи на работа с висока стартова заплата и перспективни шансове за развитие.

За разлика от много често срещаният случай студентът да препише или по някакъв друг начин да измами, или
просто да бъде „пуснат” от професора в университета, тук такива прецеденти няма. Сигурността се поддържа от обучени квестори, наясно и с най-модерните начини за преписване, а за компромиси със стажантите относно знанията им не може да става и въпрос, понеже в последствие биха могли да навредят на клиентите и имиджа на
Мур Стивънс Булмар, граден повече от десетилетие. Това си личи и от процентът взели изпита, който показва, че минават само онези, които са положили сериозни усилия.

Стажантската програма на Крестън Булмар е един изключителен шанс за студентите и завършилите „Счетоводство”. Тя е в отговор на това, че в днешно време много хора завършват специалността, но въпреки мотивацията си, не успяват да си открият работа в бранша, защото във всички обяви се изисква стаж минимум две години. По този начин много от тях биват пропилени като кадри. Мур Стивънс Булмар прави всичко възможно да обърне тази пагубна тенденция, като инвестира в най-високо мотивираните и работливи кадри и тяхното бъдещо развитие в овладяването на счетоводната наука и практическото й прилагане, съобразено с последните промени в българското законодателство.

Google+ Comments