Изнесено счетоводство

Финансовата криза, чиито знаци все още са много ясно забележими, доведе до това, че много фирми постоянно търсят начини как да съкратят разходите си по персонал и офис площи. В тези икономически условия нерядко компаниите прибягват до помощта на аутсорсърите – специализирани фирми – с цел оптимизация на разходите си. Обикновено компаниите ползват тези изнесени услуги на специализирани фирми за дейности, които не се явяват основни за тях – за логистиката, за информационното обслужване, човешките ресурси, реклама, охрана и т. н. Напоследък обаче все по-активно започна да се развива аутсорсингът и при счетоводните услуги. Предавайки част от второстепенните задачи на специализирана счетоводна фирма, компанията намалява разходите си и освобождава ресурси за своята основна дейност. Аутсорсингът освобождава ръководителя от кадрови проблеми. Намирането и задържането на опитен и грамотен счетоводител е нелека задача. Излизането му в отпуск, болнични или пък напускането му могат да повлияят доста негативно на работния процес. Докато във фирмите за специализирано счетоводно обслужване работят десетки висококвалифицирани специалисти, които могат да осигурят едно наистина непрекъснато подсигуряване на дейността на своите клиенти. Използвайки услугите на аутсорсъри, компанията получава достъп и до чужд опит, натрупан при решаването на подобни проблеми в други предприятия. При това извършването на еднотипни операции по поръчка на различни клиенти позволява на тези счетоводни фирми да държат цените на едни доста умерени нива. Така че, ако трябва да се сметне какви биха били разходите на една компания за поддръжка на собствен счетоводен отдел – поддръжка на персонал, повишаване на квалификацията, техническо и програмно обезпечаване, – предимствата на изнесените счетоводни услуги стават съвсем очевидни.

Google+ Comments