Кога се подава нулев отчет?

Всички специализирани фирми, които предлагат счетоводни услуги на фирми и предприятия, предлагат и услугата нулев отчет, макар че в законите и подзаконовите актове такъв термин отсъства. На професионален жаргон с термина нулев отчет е прието да се нарича отчетът за периода, когато фирмата не е осъществявала никаква дейност и в текущите й сметки не са настъпвали никакви промени. Тази ситуация, макар че противоречи на самата същност на бизнеса, който по правило се създава, за да осъществява търговска и промишлена дейност, на практика е широко разпространена. Например в случаите, когато фирмата малко след откриването си се оказва в неблагоприятни за развиване на бизнес условия, се налага за известно време да се отсрочи началото на активната работа. Много е възможно по начало фирмата да не е създадена с цел осъществяването на търговска и промишлена дейност, а по някакви други съображения – това са така наречените фирми еднодневки, чийто живот обикновено е доста кратък. Така или иначе, ако собственик на фирма се е оказал в подобно положение, той трябва да се консултира със счетоводител или счетоводна кантора – те ще му подскажат в какви случаи е възможна нулева отчетност и ще му помогнат правилно да подготви цялата необходима документация, която се представя в подобни случаи в данъчната служба. Трябва да се отбележи, че даже и фирмата да не работи, собствениците й са длъжни да правят счетоводен отчет и своевременно да го обявяват пред данъчните власти. В противен случай ще им бъдат наложени санкции и даже фактът, че през въпросния период не са осъществявали реална дейност, няма да им помогне да ги избягнат.

Google+ Comments