Казусът Музикаутор и БТВ

Днес искам да погледнем към числата от един по-различен ъгъл, от този на  творците музиканти или по-точно как цифрите визуализират наглед труда им, кой се грижи за тези отговорни изчислявания, спазват ли се законите.

Поводът за анализи в тази насока е спорът между БТВ и „Музикаутор“, по който се изказват вещи и не чак дотам лица. Аз считам, че не попадам нито сред едните, нито сред вторите. Будната ми гражданска съвест бе тази, която ме подтикна към самостоятелен обзор на събитията по темата.

Накратко за конфликта: „Мюзикаутор“ са сдружение, което се грижи за правомерното събиране на средства от продажбата на авторки права за излъчвне към телевизии, радиа, заведения, концерти и пр., които средства следва да бъдат разпределени между музикалните творци в зависимост от броя излъчвания. БТВ на свой ред са една от медиите, на които са продадени права за излъчване при сключване на определен отговор. Впоследствие от сдружението твърдят, че медиата не е плащала задълженията си от 2009, а от BTV, че се правят опити за нерегламентирано променяне на договорните рамки.

В първия момент е трудно човек да прецени истинността в този казус. Така след известни колебания започва да търси информация по случая.

А тя определено не липсва.

Много от музикантите в България с болка на сърцето споделят, че получават жълти стотинки за своя труд. В няколко интервюта Данчо Караджов от „Сигнал“ описва подробно експеримент, който е провел, за да открие лично дали е ощетен. За провеждането на концерт на групата г-н Краджов плаща исканите 5% за авторски права, които възлизат на сумата от 3000 лв. Описва, че текстовете и музиката, застъпени в събитието, принадлежат на група „Сгинал“. След известен период всеки член получава по 23 лв за това, че трудът му е бил използван при провеждането на концерта.

Както и да изчислявам цифрите тук, получавам, че от сдружението са дали 0,77% на музикантите от сумата за авторски права, която е изплатена; процент, лишен от логика и етика.

Като прибавим и изказването на Митко Щерев, бивш член на Управителния съвет към „Мюзикаутор“, че механизмът на отчитане е абсолютно неясен, а софтуерна програма за целта дори не е закупена, човек остава безмълвен.

Коментарите оставям на вас. Ако намерите думите си, разбира се.

Google+ Comments