Как би изглеждало бъдещето на счетоводството?

Имайки предвид, че да бъдеш счетоводител в наши дни е доста желана професия, това значи, че на пазара на труда са се навъдили много такива. Това пък логично води до заключението, че един счетоводител не е незаменим. Има поне още десетина добре квалифицирани такива, които с удоволствие биха го изместили. Но съществува и един друг, нечовешки фактор, който може да се появи за в бъдеще, а именно с напредването на технологиите, някои от ключовите способности на един счетоводител да бъдат заменени.

Това, което може да се случи със счетоводната професия, вече се наблюдава в света на финансовите съветници. Там се появяват платформи под формата на приложения, които са далеч по-евтини от това да наемеш човек да свърши същата работа. Те са от особена полза за клиенти, които не искат да харчат много, а и са по-достъпни за инвеститорите.

Accounting-FutureДали същото не чака и счетоводителите, се пита в задачата? От една страна, може би те ще бъдат заменени от умни компютърни програми или ще играят маловажна роля в процеса на предоставяне на счетоводни услуги, което пък ще доведе до по-ниско заплащане. От друга страна обаче, по-адаптивните и мислещи за бъдещето счетоводители ще се приспособят към новите условия, ще предлагат по-добри услуги на по-изгодна цена. Те дори ще се възползват от възможностите, предоставени им от новите технологии, и инкорпорирайки себе си в тях, ще предлагат висок клас услуги, които ще са по-рентабилни за клиентите им. С тях професия “счетоводител” ще се “прероди”, но всичко това може би ще стане по-скоро в далечното, отколкото в близкото бъдеще.

Google+ Comments