За да станем добри счетоводители

Счетоводството е специфична наука, която има своите особености, като всяка една друга сфера. За да бъдете успешен счетоводител обаче е необходимо да следите постоянно съвременните тенденции и да се развивате […]

Осчетоводяване на ремонт. Ами сега?

Ромонтните и поправителните дейности са едни  от най-неприятните за осчетоводяване. Особено голям риск крият за младите счетоводители, които тепърва навлизат в счетоводните дебри. Kакви въпроси могат да изникнат? Вземете хипотетичната […]