Професия счетоводител – предимства и недостатъци

Има много млади хора, току-що излизащи от висшите учебни заведения, с икономическа специалност, които си задават въпроса какви са предимствата и недостатъците на професията счетоводител и дали да насочат към нея професионалното си развитие. Затова днес ще се опитам да обобщя някои от най-важните предимства и недостатъци на тази професия, както и задължителните умения, които трябва да притежават желаещите да я упражняват. Започвам с нужните умения – двете много важни изисквания са свободно боравене с цифри и аналитично и задълбочено мислене – защото счетоводната работа, освен пресмятане, е и тълкуване на закони.

Към недостатъците на професията може да се причисли постоянният стрес и напрежение, които, от една страна, са свързани с постоянното гонене на срокове а, от друга страна – с това, че специалистите постоянно трябва да следят за измененията в законодателството, с голямата отговорност и с постоянния контрол, който осъществяват държавните органи. Също така работата на счетоводителя е постоянен монотонен и заседнал труд, далеч от творчеството – а значи далеч и от положителни емоции.

Идва ред обаче на положителните страни на професията, които никак не са за подценяване. На първо място е постоянното търсене на хора с тази професия, защото съвременният пазар се разраства и на всяка една фирма, даже и на най-малката, й е нужен счетоводител. Второто много важно предимство е, че практикуването на тази професия ви дава ценен професионален опит и възможност за кариерно развитие или пък започване на самостоятелна практика. И не на последно място – нивата на заплащане в професията са доста над средните за страната, особено за кадърни и опитни счетоводители. За да достигнете до тях обаче, първо ще трябва да почиракувате в някоя кантора и да научите занаят. Надявам се, че съм ви била полезна. А изборът е ваш.

Google+ Comments