PostHeaderIcon Общото уравнение на счетоводството

В долното видео е обяснено общото уравнение на счетоводството по един много достъпен начин. Искам само да уточня значенията на някои английски думи първо. Asset е актив, Liability e пасив, а Equity – собствен капитал. Общото счетоводно уравнение гласи, че активите (А) са равни на пасивите (П) плюс собствения капитал (СК), което нагледно изглежда така: А=П+СК. Уравнението може да се преобразува по различни начини, прехвърляйки стойности от едната страна в другата със знак минус: СК=А-П или П=А-СК.  Във видеото доста добре са се сетили да използват примера с 1+1=2. Това всъщност ми прилича на един лесен урок по математика, който добре обяснява основното уравнение при счетоводството. Дано помогне на начинаещите в областта да го разберат по-добре.

Общото уравнение на счетоводството
Rate this post

Google+ Comments

2 Responses to “Общото уравнение на счетоводството”

  • Григор says:

    А нещо подобно обяснено на български има ли ?

    • admin says:

      В текста над видеото е обяснено достатъчно красноречиво. Както е написано там, това е един лесен урок по математика, нищо повече 🙂

Leave a Reply

Links: