От света на цифрите в света на думите

Не е тайна, че да си счетоводител е отговорна задача. Боравиш с големи числа, превръщаш ги в суми към съответната сметка, събираш, изваждаш, умуваш, осчетоводяваш… Има известна доза предизвикателство и […]