Счетоводител и одитор – разлики

Днес икономическите специалности са доста популярни и поради тая причина има широк спектър от професии, някои от които с доста близки характеристики. Такива са професиите на счетоводителя и одитора и затова често хората не правят разлика между двете. Действително двете професии са доста близки, но все пак има неща, по които се различават. Основната цел на одита е да установи надеждността и точността на счетоводните отчети, както и степента на спазване на правилата на данъчното законодателство. Одиторът е преди всичко съветник и помощник във финансовите дела на фирмата, чиито дела наблюдава, и от него собствениците очакват съвети и предписания за това, как по-добре да движат финансите си. Одиторът обикновено влиза в ролята на ревизор, но наред с това помага на наблюдаваната фирма да открие и отстрани допуснатите счетоводни грешки, подпомага я в това да избегнете глоби заради нарушения на данъчното законодателство, одиторът доста често влиза в ролята и на помощник на счетоводителя, който, затрупан с ежедневната текуща работа, понякога няма време да проследи законодателните промени. Информацията, която получава одиторът по време на наблюдението си на дадена фирма или предприятие, е строго конфиденциална и не подлежи на разкриване. Одиторът се явява частна фигура, поради което няма задължение да информира държавните органи или данъчните служби за констатираните нарушения. Каква е разликата между одитор и счетоводител – преди всичко в посоката на професионална подготовка – одиторът трябва да обхваща по-широк спектър от знания в областта на икономиката и финансите, докато счетоводителят е специалист в по-тесен спектър, но пък е много по-наясно с малките неща, с детайлите.

Google+ Comments