Да оптимизираме данъците си

Няма действаща фирма, която може да избяга от плащането на данъци. Но всеки собственик или управител на фирма постоянно си задава въпроса как може да постигне намаление на данъците и по този начин да направи по-ефективен своя бизнес. Днес това е възможно и добре подготвените счетоводители и счетоводни къщи предлагат тази услуга. Тя се нарича оптимизация на данъците и помага на фирмите да намалят размера на данъците, които плащат, при това съобразено със закона. Данъчната оптимизация се извършва в пълно съответствие с действащото законодателство. Тя се основава на търсене и намиране на най-благоприятните данъчни схеми за всяка една конкретна фирма. Това е един набор от мерки, чиято основна цел е увеличаването на приходите на фирмата или предприятието, а не търсене на различни вратички, обикновено на границата на закона, за укриване на данъци. Не може да се даде някаква вълшебна рецепта за оптимизация на налозите, действаща при всички фирми, при всеки отделен случай се действа индивидуално, съобразено със спецификата и особеностите на конкретната фирма, и се разработва индивидуален план за оптимизация. За целта е нужно да се направи един наистина много подробен и задълбочен анализ на финансовата документация на фирмата, да се уточни спецификата на дейността, всички особености при оформянето на приходните и разходните документи и други важни подробности. Най-главното е да се намери общ език с клиента, за да може да се стигне до скрита или недостатъчна информация, която може да изиграе решаваща роля при изводите и оценката. За да завърши успешно обаче начинанието оптимизация на данъците, едно от най-важните условия е отличното познаване на законодателството и богатият опит на счетоводителя.

Google+ Comments