Винаги готови за данъчна проверка

Всеки, който се занимава с бизнес, трябва винаги да има едно на ум и да е готов за евентуална данъчна проверка – без значение дали е предизвикана по някакъв сигнал, или пък е случайна. Обикновено и хора, които от дълги години се занимават с бизнес, потръпват при мисълта за възможна данъчна проверка. Нещата обаче никога не са толкова страшни. Всъщност идеята на данъчните никога не е да ви подведат наказателна отговорност, а да ви бръкнат, колкото е възможно, по-надълбоко в джобовете. А само човек, който не се е занимавал с частен бизнес, не знае, че колкото и да внимаваш и да се стараеш да играеш по правилата, работа без нарушения е направо невъзможна. Как обаче да сведем до минимум финансовите загуби вследствие на проверката. Първото и много важно нещо е, когато стане ясно, че ще ви проверяват, е да запазите нужното самообладание. Усетят ли страх, инспекторите ще се усъмнят и ще ви разнищят до девето коляно. Затова по време на проверката се дръжте спокойно и винаги бъдете в готовност да представите: всички документи на касовия апарат, включително и абонаментния договор със сервиза, който го поддържа, както и изрядна касова книга; документът, удостоверяващ регистрацията на фирмата ви; трудовите договори на служителите; здравните книжки и договора с фирмата за трудова медицина; договора за наем; документите по противопожарната охрана; сертификати и лицензи, ако дейността ви изисква такива. Вероятно проверяващите не се интересуват от всички изброени неща, но моментът е психологически – като видят в пълнота и изрядност всички документи, ще разпознаят във ваше лице един дисциплиниран и съвестен данъкоплатец и проверката би протекла значително по-леко.

Google+ Comments