Продажби с отложен платеж

Днешните икономически реалности са такива, че  много фирми предлагат на своите клиенти или пък ползват от своите доставчици възможността за отсрочено плащане. Отсрочката на плащане позволява на клиента, от една страна, да оперира по-дълго време с парите си, докато дойде моментът на разплащането, а от друга страна – да тества стоката, преди да я плати. Икономическата ситуация в момента обаче е доволно сложна, за което свидетелства и огромната междуфирмена задлъжнялост, затова, преди да се премине към продажба с отложено плащане, е много важно да бъде проучена надеждно платежоспособността на клиента. Това е много важна съставка от оценката на клиента, която трябва да бъде водеща за това дали да реализираме такава продажба и ако все пак решим да реализираме, каква да бъде отсрочката във времето. Сроковете може да бъдат такива, че клиентът да е задължен да плати в относително кратък период от време, но могат да бъда и по продължителни. Каквито и да са те обаче, счетоводителят трябва много стриктно да следи движението по сметките и дали клиентите плащат рамките на уговорения срок. Има начини, по които клиентите могат да бъдат поощрени да плащат по-бързо, примерно с отстъпка от продажната цена при изплащане в по-кратки от предвидените в споразумението срокове. По принцип отстъпките се явяват сериозен стимул за по-бързото плащане от страна на клиента. Те обаче могат да се окажат неизгодни за продавача, затова ръководителят и счетоводителят трябва много внимателно да обсъдят каква е максималната отстъпка, която са в състояние да дадат, без това да им навреди финансово.

Google+ Comments