За да станем добри счетоводители

Счетоводството е специфична наука, която има своите особености, като всяка една друга сфера. За да бъдете успешен счетоводител обаче е необходимо да следите постоянно съвременните тенденции и да се развивате заедно с тях. Оставяме на страна непрекъснатата промяна на законите, която е част от ежедневните задължения на всеки счетоводител. Тайната на успеха в сферата се крие най-вече в разбиране и любов към това, което се прави. Като всяка друга професия и счетоводителите трябва да обичат това, което правят.

На първо място поставяме подходящото образование. Педи време един от доайените в професията ми беше споделил, че по-скоро би наел счетоводител, с придобито средно-специално образование в областта, отколкото висшист. Това със сигурност не прави комплимент на висшето образование в България, но като цяло тезата му беше обоснована на факта, че в средното си образование учениците отделят много повече време на науката и я усвояват много по-подробно.

На второ място е практическия опит. Може да сме изключително добре подготвени теоритично, но ако не сме се сблъсквали с отделни специфични случаи от практиката, няма как да реагираме адекватно. Обикновено в големите счетоводни кантори работят различни специалисти в отделните направления на сферата – търговия, услуги, производство, туризъм с различни счетоводни длъжности – ТРЗ специалисти, себестойчици, главни счетоводители и др. Вие сами избирате в какво да специализирате, но е важно да се възползвате от всяка една практическа възможност, която ви се разкрие.

Познанията по счетоводен софтуер е нещо задължително в съвремието ни. Коментар по тази точка дори не е необходим.

На последно място поставям все по-нарастващата нужда от счетоводни услуги. Да, това е професия, която никога няма да остарее и винаги ще има нужда от нея, но с все по-голямото навлизане на свободните професии, увеличава нуждата от счетоводни услуги.

Google+ Comments