Осчетоводяване на ремонт. Ами сега?

OfficeRepairsРомонтните и поправителните дейности са едни  от най-неприятните за осчетоводяване. Особено голям риск крият за младите счетоводители, които тепърва навлизат в счетоводните дебри.

Kакви въпроси могат да изникнат? Вземете хипотетичната ситуация, че ще правите ремонт в офис помещение за около 2000 лева. В рамките на тази стойност са включени дограма за един прозорец, ел. инсталация и латекс. Обикновено фактурите са по договор, а договорите имат разбивки. Тогава логичният въпрос е дали могат някои пера да се отнесат като текущ разход, а с други да се увеличи стойността на актива. Уместно, но ако се увеличи стойността на актива, трябва да се обърне внимание и на амортизацията, нали така? После – как ще се оправите с месеците и какво ще стане, ако се получи остатък?

Преди да започнете да мислите по всичко това обаче, е добре да сте наясно с някои неща. Първото е дали ще вземете разходите като ремонт или като подобряване. При ремонт дейността по извършването на разходите е по определен актив и не водят до никаква икономическа изгода. При подобрението имаме дейности по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, и те вече водят до изгода.

В такъв случай – при ремонт може да са разходи за материали или външни услуги в дт, а в кт – доставчиците на тези материали или услуги. Ако пък става въпрос за подобрения, те определено ще трябва да се заприходят като днма – т.е. – дт – нематериалния актив и кт – доставчиците. След това е добре да се осчетоводят начисления по ежемесечна амортизация.

Усложнения при осчетоводяването може да има, ако офисът е под наем или ако се прави пристрояване /увеличаване на помещението/. Ако сте млад счетоводител, най-добре отнесете въпроса към по опитните и вижте как са постъпвали в други подобни ситуации.

Google+ Comments