За да станем добри счетоводители

Счетоводството е специфична наука, която има своите особености, като всяка една друга сфера. За да бъдете успешен счетоводител обаче е необходимо да следите постоянно съвременните тенденции и да се развивате […]

Счетоводството – търсена специалност от кандидат-студенти

През последните няколко години се оказа, че едни от най-търсените специалности са “Управленско счетоводство”, “Счетоводство и контрол”, “Финанси и счетоводство”. И тази година след баловете кандидат-студенти заявяват желание да се […]