Какво да очакват малките и средните бизнеси от ББР под ръководството на Стоян Мавродиев

Българската банка за развитие е дългогодишен съюзник на малките и средните бизнеси в страната. Редом с участието ѝ в социални проекти и инициативи от национално значение, банката подпомага МСП сектора […]

Счетоводен баланс

Днес мисля да Ви запозная със счетоводния баланс. Той е техническо средство за реализиране на способа на балансовото отчитане. Инструмент за получаване на счетоводна информация, която се отличава със статичната […]