Какво да очакват малките и средните бизнеси от ББР под ръководството на Стоян Мавродиев

Българската банка за развитие е дългогодишен съюзник на малките и средните бизнеси в страната. Редом с участието ѝ в социални проекти и инициативи от национално значение, банката подпомага МСП сектора с улеснен достъп до финансиране, добри условия и все по-широк набор от услуги.

През 2017 г. бе назначен Стоян Мавродиев за главен изпълнителен директор на ББР. Всяка промяна в ръководството носи със себе си промени в методите, ако не в насоката на дейността. Полезни ли са тези промени за малките и средните бизнеси и какво можем да очакваме вбъдеще от групата на Българска банка за развитие?

За да си отговорим на този въпрос, трябва на първо място да разгледаме резултатите от предишните две години. Освен огромен скок в активите и доходите на ББР, видяхме още и скок в кредитната дейност. Общата стойност на издадените през 2018 г. кредити директно към предприятия беше с 280 млн. лв. по-висока отколкото през предходната година. През 2019 г. последв още един скок – с 9%.

Важно и да споменем сделката между ББР и Китайската банка за развитие през 2018 г. Бе подписано споразумение за 1,5 млрд. евро – това не само представлява най-голямата стойност на средствата, получени от КБР през годините, но и заема цели 75% от предвидените 2 млрд. евро за цяла Централна и Източна Европа.

Планът „Юнкер“ пожъна големи успехи в сферата на кредитирането, но още по-показателно е желанието за развитие на дейността. Предстои въвеждането на нов план в продължение на „Юнкер“ под името InvestEU. Планът надгражда над предходния във всяко отношение и Стоян Мавродиев заяви готовността за участие на Българската банка за развитие още от самото начало.

Освен увеличение на кредитната активност и набавянето на повече средства за малкия и средния бизнес, ББР също разшири набора си от услуги. Трите нови дъщерни предприятия, които се присъединиха към групата на Българската банка за развитие, предлагат нови и доста необходими услуги на малките и средните бизнеси в страната, някои от които трудно биха намерили някъде другаде.

Фондът за капиталови инвестиции покрива важна нужда, която до голяма степен остава пренебрегната от финансовите институции в България и в цяла Европа – нуждата от дялов капитал за растеж. Въпреки че приоритетно обслужва предприятия в сферата на иновациите, социалните инициативи, такива във фаза на развитие и стартиращи, Стоян Мавродиев подчерта в Manager.bg, че кандидатите биват одобрявани на базата на потенциала им за успех, без значение какъв е техния отрасъл. Фондът осигурява финансиране за развойна и научноизследователска дейност и за увеличаване на обема на производството. Това им дава възможност да увеличат своята конкурентоспособност в съответната индустрия.

ББР Факторинг се отличава по това, че освен че стимулира технологичното и икономическото развитие на фирми, чиято дейност е концентрирана изцяло на българския пазар, дружеството е от огромна полза за фирми, които се занимават с износна дейност и целят да достигнат нови пазари, където да предлагат услугите си.

ББР Лизинг главно предлага услуги в подкрепа на предприятията в сферата на иновациите и технологиите, в частност техния растеж, развитие, технологично обновление и увеличаване на обема на производството им. Услугите на дружеството са допълнение към главната дейност на ББР.

В началото на мандата си Стоян Мавродиев си постави за цел да превърне Българската банка за развитие в модерна финансова институция с визия. Само за две години видяхме огромен напредък в тази насока. Бих казала, че българските предприемачи могат само да спечелят от тази по-целенасочена насърчителна банка и стремежът ѝ към създаване на нови възможности за развитие на МСП сектора и българската икономика като цяло.

Google+ Comments