Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи са фундаментът на счетоводството. Те се съставят в момента на извършване на сделката и по същество представляват доказателства за нейното осъществяване. Към тях се отнасят касовата бележка, […]