Срокове и счетоводители по време на криза

Докато правителството оказва натиск върху банките да отпускат заеми на МСП, счетоводителите търсят начини да осигурят на пазара сигурност чрез баланси. Един от начините е като помогнат на компаниите да […]

Длъжностна характеристика на работника/служителя

Длъжностната характеристика е основен документ, който задължително трябва да присъства в досието на всеки нов или настоящ служител. Изготвянето и предоставянето на длъжностна характеристика е част от трудовите стандарти, задължителни […]