Длъжностна характеристика на работника/служителя

Длъжностната характеристика е основен документ, който задължително трябва да присъства в досието на всеки нов или настоящ служител. Изготвянето и предоставянето на длъжностна характеристика е част от трудовите стандарти, задължителни за всяко предприятие, затова реших да ви кажа няколко думи по темата.

job-descriptionНяма общоприета и регламентирана форма за структурата и съдържанието на длъжностната характеристика, за нейната дължина, обем или други физически характеристики. Истината е, че в Интернет има свободно изготвени длъжностни характеристики за различни професии и въпреки че те носят белези на универсалност, не е желателно просто да се копират и да се използват като задължителни образци. От тях може да се заемат идеи, но корекциите (почти) винаги са наложителни. Това е така, защото всеки човек притежава индивидуалност, различни качества, умения и спецификации, а длъжностните характеристики се изготвят индивидуално. Защо? Защото, както казах, всички хора са различни и поради тази причина можете да ги наемете да вършат различна работа. Освен това няма фирма с фирма, които да са напълно еднакви и е съвсем нормално да наемате служител, на когото да възлагате специфични задачи и определени отговорности според бранша ви.

Така неволно стигнахме до основните опорни точки, на които да се опрете при изготвяне на длъжностна характеристика. Тя трябва да включва описание на работата (основните задачи), които се включват в тази длъжност, отговорностите и резултати, които се очаква да се постигнат, и изисканията към служителя/работника при заемане на длъжността. Задължително е да присъстват и наименование на длъжността, нейното предназначение, на кого е подчинен служителя или работника, какъв е шифърът на длъжността и т.н., но това са все известни на счетоводителите елементи.

Нека вмъкна и че копие от длъжностната характеристика се връчва на служителя при встъпване в длъжност и едно остава за работодателя. А за да се докаже, че е копието е връчено, е необходимо наличието на подпис и от двете страни.

Мисля, че това е достатъчно за момента и няма да ви обременявам с цитати на закони и т.н. Може да го оставим за друг път.

Google+ Comments