Как счетоводителят може да бъде полезен на вашия PR

Всяка фирма, било то голяма или малка, се нуждае от реклама. Все пак дори да произвеждаш най-великия продукт на света, ако си непознат за хората, няма да можеш да стигнеш до аудиторията си, да разпространиш идеята си или да продадеш стоката/услугата си. Трябва да даваш признаци за съществуването си, да се ракламираш, да позиционираш бранда си и най-вече да правиш така, че да се говори за теб. Специалистите по реклама и връзки с обществеността знаят как да си вършат работата, за да постигнат тези цели. Аз не съм подобен специалист, но мога да ви разкажа това онова за другата страна на бариерата, а именно кога и как главният ви счетоводител може да бъде полезен на PR-а ви.

publicrelations-0dfb1Част от задълженията на специалиста по връзки с обществеността е да организира събития или пресконференции, да се срещи с медиите или да им изпраща съобщения и да дава на журналистите необходимата им информация, за да говорят за вас или компанията ви. PR-ите създават новини в стремежа си медиите да отразят тези новини. Следователно всеки PR има нужда от информация, но тъй като няма човек, който да знае абсолютно всичко на този свят, се нуждае от източници. Главният счетоводител може да е ценен източник на специализирани данни под формата на цифри, обороти, графики, статистики, разходи, печалби и т.н. Не е нужно, разбира се, пиарът ви да използва абсолютно всички данни, но разполагайки с повече от тях, може да избере “най-новинарските”. Освен това всеки счетоводител познава подробно бранша, в който се развива фирмата му, и следователно е наясно с конкурентите, евентуалния ви пазарен дял и най-силно и слабо оборотните ви стоки. Все пак той обработва фактурите, приемо-предавателните протоколи и множество други документи. Волно или не, но винаги има неща, които ти се запечатват в съзнанието и ти правят по-силно впечатление.

Счетоводителят може и да не е наясно как функционира складовата ви програма, какви са организационните промени, които се правят във фирмата или защо е необходимо да наемете още един търговски представител, но той може да ви представи всяка необходима информация под формата на цифри и разчети.

Знам, че съществува стереотип, че рекламната професия е интересна, забавна и креативна, а счетоводната – скучна, описателна и монотонна, но между двете може да се намери допирна точка. Може да се извлекат ползи от съвместната им дейност 😉

Google+ Comments