За гражданските договори

ContractsМного често идват при мен с въпроси за гражданските договори. Дори мои приятели ме разпитват защо не могат да намерят много информация в Кодекса на труда и какви права и задължения имат по него. Не е нужно да съм юрист, за да отговоря на този и някои други въпроси. Именно за това пиша каквото зная тук, та дано на повечето хора им се изясни.

Гражданският договор е вид договор между физически лица или физическо и юридическо лице. Той не е обвързан с работа на щат с фиксирано работно време. Целта му е постигането на определен резултат за изработването на продукт или извършването на услуга. В гражданския договор задължително трябва да е посочен срок за постигането на договореното и точно описание на предмета по договора. Може да е организиране на сватбено тържество, изработка на шкафове, изработка на уеб приложение или друго. За разлика от трудовия договор, по гражданския лицето се самоосигурява и в края на годината, началото на следващата, трябва да подаде данъчна декларация, посочвайки приходите си по граждански правоотношения в НАП.

Знайте, че гражданският договор не е обект на трудовото право, а на облигационното и се сключва по реда на ЗЗД (Закон за задълженията и договорите) Там ще намерите цялата ви необходима за него информация, както и типовете граждански договори.

Google+ Comments