Уморителното годишно отчитане

Честно да си призная най-много мразя края на годината, когато правим отчети на фирмите. Това е времето, в което не ми остава минутка да си отдъхна. На всички работещи тогава им е най-трудно, но при нашата отговорна професия всичко трябва да е точно и изрядно до последната стотинка, да се оформи и последния документ, не само защото, лаишки казано, винаги става дума за пари, а защото ние работим със закони. А законите, както знаете, е добре да се спазват.

Всъщност правото е може би най-значимото постижение на човечеството. До него единствено мога да поставя медицината. Това са двете науки, които съответно поддържат реда в нацията, мира и предоставянето на благоприятна околна среда и осъществяват грижата за живота и здравето на населението.  Счетоводството идва много след това, но ние сме част от правната система и допринасяме за правилното функциониране на икономиката на страната ни.

Затова сме непрекъснато под пара. Правим много, а все още оставям под “сивото” мислен на хората, че сме най-големите хитреци на планетата. Всъщност не е така и е добре да го запомните. Нашата работа винаги е била свързана с точното представяне състоянието на една фирма и за моя радост има много изрядни български фирми, които осигуряват чудесни заплати, условия на труд на служителите си и изрядни документи за дейността си. А на нас остава единствено, както се казва, да ги осчетоводим.Accounting

 

Google+ Comments