Проблемите на счетоводителя

В днешно време счетоводителите са изправени пред редица  проблеми, които затрудняват изпълнението на служебните им задължения. И като абсолютен лидер в това е бюрокрацията. Независимо, че се направи опит за […]