Проблемите на счетоводителя

В днешно време счетоводителите са изправени пред редица  проблеми, които затрудняват изпълнението на служебните им задължения. И като абсолютен лидер в това е бюрокрацията. Независимо, че се направи опит за въвеждане на електронно правителство и подобни системи в почти всяка една институция е факт, че те не работят по начина, по който бихме искали. Това затруднява достъпа до услуги, а понякога отнема двойно повече време, за да се свърши дадена работа.

Постоянните промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство, неясното формулиране на правните норми, противоречивостта им и липсата на синхронизация, допълнително опъват нервите на и без това работещите под голямо напрежение счетоводни специалисти.

Проблемите със специализирания софтуер не е само проблем на счетоводителите, но те също са засегнати от него. Определено ако поне веднъж сте надниквали в монитора на някой служител, особено в държавна институция, се се учудите на какви “плоски” и нефункционални програми са принудени да работят.

Кадровия проблем отново не е проблем само в този бранш, но становището, че счетоводството е скучна професия, която не предлага значително развитие, допринасят за липсата на достатъчно специалисти. Това твърдение, разбира се може да го направи само човек, който си няма понятие от сферата, но емиграцията и ниското ниво на образованието са огромен фактор, влияещ на проблема.

Липсва регулация. На практика в България счетоводната професия е в безтегловност, т.е. налице е почти нулев контрол върху квалификацията и качеството на работа на хората и предприятията, които я практикуват.

Google+ Comments