Качествена характеристика на счетоводната информация

Счетоводната информация не е просто съвкупност от някакви цифри, съчетани по определен начин. Тя има не само количествен израз, но и качествен, което значи, че може да се трансформира така, […]