Качествена характеристика на счетоводната информация

freedom-of-informationСчетоводната информация не е просто съвкупност от някакви цифри, съчетани по определен начин. Тя има не само количествен израз, но и качествен, което значи, че може да се трансформира така, че да бъде разбираема и полезна при  вземането на важни финансови решения за компанията.

 

Сравнимостта на данните в счетоводството се отнася до това те да могат лесно да се използват при сравнение с други такива. Например, ако говорим за счетоводни отчети, то те трябва да са сравними помежду си в рамките на компанията през различни периоди, но и между различните фирми.

Когато става дума за релевантност или уместност на информацията, това значи, че тя е дотолкова приложима към конкретните цели на страната, която ще я използва, че играе главна роля при вземането на решения от икономически характер.

Счетоводната информация е надеждна, когато може да се потвърди, отговаря на действителността и е неутрална. Нейната достоверност кара потребителите да й се доверят, тя е лишена от пристрастност, точна е и представя реално текущата ситуация.

За да бъде една информация полезна, тя трябва да бъде представено в нейната цялост, т.е. да бъде завършена. В процеса трябва да се внимава да не се допускат грешки, да не са правят пропуски и да присъства всичко – и същественото, и дребните детайли.

Ако обаче всичките тези данни не бъдат поднесени по разбираем начин на хората, които се нуждаят от тях, те няма да могат да послужат за целта, за която са създадени, а ние именно към това се стремим. Ето защо качествена характеристика като разбираемост е от основно значение.

Google+ Comments